Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Finns det undantag från förbudet?

Uppdaterad: 19 november 2020

Förbudet gäller inte för servering på sådana särskilda boenden som avses i 8 kap. 1 b § alkohollagen eller rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum enligt 8 kap. 5 § alkohollagen

Bakgrunden till undantagen är i korthet att de särskilda boendena ska anses som de boendes hemmiljö (promemorian s. 9) och att det för hotell finns möjlighet att inta medhavda drycker på rummen, som dessutom är svåra att tillsyna (promemorian sidan 9).

Promemoria, förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, Regeringen

Alkohollagen, Svensk författningssamling

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset