Publicerad 28 maj 2021

Fysiska möten i socialtjänsten

Hur kan socialtjänsten minska risken för smitta vid möten med brukare, klienter och invånare under coronapandemin? SKR har tagit fram ett stödmaterial om hur fysiska möten kan genomföras på ett tryggare sätt.

Utbrottet av covid-19 kommer sannolikt pågå en längre tid. Därför är socialtjänstens arbete med smittskydd viktigt nu och på sikt. Det finns dock inga hinder för fysiska möten så länge smittrisken riskbedöms och åtgärdas inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, personalen stannar hemma vid symtom eller konstaterad smitta och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och distans följs.

Ibland behövs fysiska möten

I bland är fysiska möten nödvändiga. Det kan handla om att kunna bedöma barns omsorgssituation, eller att ha kontakt med vuxna och barn som utsätts för våld hemma. Det fysiska mötet är ofta en viktig del i att skapa tillit och förtroende så att de vi ska hjälpa vågar ta emot stödet.

Stöd hur du kan minska risk för smitta

I SKR:s stödmaterial hittar du tips om hur socialtjänsten kan agera för att minska risken för smittspridning vid olika typer av möten och situationer, till exempel:

  • Möten i hemmet
  • Möten i socialtjänstens lokaler
  • Umgänge för placerade barn
  • När brukare eller medarbetare tillhör riskgrupp
  • Möten för och interaktion mellan medarbetare

Fysiska möten under coronapandemin, stöd för socialtjänsten (PDF) Pdf, 307 kB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset