Publicerad 1 april 2021

Vad gällde för sjuklöner för personliga assistenter augusti 2020 – september 2021?

Från augusti 2020 till och med 30 september 2021 gav staten (Försäkringskassan) ersättning för högre sjuklönekostnader än normalt. SKR föreslår att kommunerna hanterar utbetalning av sjuklöner för personliga assistenter på följande sätt:

Kommunen begär in dokument kring sjuklöner från företaget som vanligt. Kommunen ska bara betala ut den del av sjuklönekostnaden som Försäkringskassan inte ersätter. Den delen ingår inte i kommunens sjuklönekostnad som redovisas i arbetsgivarens deklaration.

Företaget redovisar sin totala lönesumma (för hela företaget) och gör en uträkning av den sjuklönekostnaden som företaget fakturerar kommunen. Uträkningen görs enligt den procentfördelning som regeringen bestämt (se tabell nedan).

Observera att företaget ska räkna sin totala lönesumma, inte per ärende. Men kommunen ska faktureras för respektive ärende. Företaget begär sedan ersättning från Försäkringskassan. Merkostnader som avtalade sociala avgifter och semesterersättning ersätts som vanligt av kommunen.

Tabell procentfördelning sjuklönekostnad

Lönesumma under månaden

Sjuklönekostnad ersätts för den del som

överstiger andel av månadens lönesumma

högst 250 tkr

0,35%

250–500 tkr

0,63%

500–1000 tkr

0,77%

1000–1667 tkr

0,86%

över 1667 tkr

1,07%

Exempel 1

Ett mindre företag med 100 000 kr i månatlig lönesumma fakturerar kommunen de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten.

Exempel 2

Ett företag med 700 000 kr i månatlig lönesumma fakturerar kommunen 5 390 kronor i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten.

Exempel 3

Ett företag som är verksamt i tre kommuner har 2 000 000 kr i månatlig lönesumma. Deras totala sjuklönesumma uppgår till 42 800 kr, varav staten tar 21 400 kr och resterande ersätts av kommunerna. 50% av företagets sjuklönekostnader ska i det aktuella fallet ersättas av kommunerna. Sjuklönesummorna för respektive kommun är:

Kommun A: 20 000 – Företaget ersätts med 20 000*0,5 = 10 000 kr.

Kommun B: 15 000 - Företaget ersätts med 15 000*0,5 = 7 500 kr.

Kommun C: 7 800 - Företaget ersätts med 7 800*0,5 = 3 900 kr.

Respektive kommun behöver få information om företagets sjuklönekostnader i sin kommun, företagets totala sjuklönekostnader samt totala lönekostnader. Uppgifter om sjuklönekostnader för övriga kommuner behövs inte.

Sjuklöner, regeringens information om åtgärder inom sjukförsäkringen

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset