Publicerad 1 april 2021

Hur ska kommunen hantera tillfällig utökning av assistanstimmar?

Om en LSS-verksamhet stänger eller om en brukare tillhör en riskgrupp och därför inte kan vara på daglig verksamhet kan brukaren behöva en tillfällig utökning av assistanstimmar. I de fallen behöver kommunen fatta ett individuellt beslut. Ansökningarna behöver hanteras så snabbt som möjligt för att hindra smittspridning till riskgrupper och för att minska oro hos brukare och anhöriga. Tänk på att tidsbegränsa beslutet och tydliggör att det gäller under tiden för pandemin.

SKR har framfört till regeringen att detta kan bli en ökad kostnad för kommunerna. SKR anser att kommuner ska ansöka om detta i enlighet med förordning 2020:193 om statsbidrag till regioner och kommuner för merkostnader till följd av covid-19.

Kompensation för merkostnader

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset