Publicerad 1 april 2021

Får LSS-boenden införa besöksförbud?

Nej, det går inte att ha besöksförbud på hela LSS-boendet, då varje lägenhet är personens egen bostad. Är någon individ smittad kan restriktioner behöva införas i gemensamhetsutrymmena för att minska risken för att andra blir smittade. Personer som själva har symtom eller är i riskgrupp ska inte heller besöka boendet.

Det är viktigt att personalen stöttar de boende att ha kontakt på annat sätt än fysiska möten, till exempel att ta en promenad utomhus eller att ha kontakt med närstående via dator eller telefon. Det är också viktigt att föra dialog med närstående om risker för smittspridning och hur de på bästa sätt ändå kan hålla kontakten och träffas.

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset