Publicerad 20 april 2021

Anmälan: Samarbetsrum för äldreomsorg, hemsjukvård och funktionshinder

Samarbetsytan riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, enhets- och verksamhetschefer samt utvecklingsledare i kommuner och regioner.

Intresseanmälan för inloggningsuppgifter

Observera att du måste arbeta i en kommun eller region för att anmäla intresse.

Samtliga fält är obligatoriska.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset