Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Ytterligare information om hyresstödet

Länsstyrelsen i Västra Götaland är samordnande länsstyrelse i arbetet med stödet och på den länsstyrelsens webbplats finns ytterligare information om stödet. Även Boverket har viss information på sin webbplats.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher, Länsstyrelsen Västra Götaland

Stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, Boverket

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset