Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Sammanfattning av stödet

Förordningen träder ikraft den 3 maj 2021.

Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, SFS 2021:273

Det nya stödet är i huvudsak utformat som det tidigare stödet som utgick under år 2020. I korthet innebär det nya stödet följande. Den hyresvärd som sänker den fasta hyran för vissa närmare utpekade hyresgäster under någon av perioderna den 1 januari till den 31 mars, den 1 april till och med den 30 juni, eller den 1 juli till och med den 30 september kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen.

Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten. Någon begränsning finns inte längre avseende hur stor del av hyran som får kompenseras av hyresvärden. Den maximala ersättningen till lokalhyresgästen på koncernnivå är dock 800 000 euro. Kompensationen kommer att kunna sökas av hyresvärdarna i efterhand genom ett digitalt ansökningsförfarande via vissa utpekade länsstyrelsers webbplatser. En ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 30 juni avseende första kvartalet och senast den 30 september avseende det andra och tredje kvartalet.

Stöd får inte lämnas till Statens fastighetsverk eller med avseende på en hyresgäst som är statlig myndighet. I övrigt finns inga begränsningar i vilka hyresvärdar som kan ansöka om stöd, utan såväl kommuner som regioner och bolag ägda av kommuner och regioner kan ansöka om stöd eller utgöra stödberättigad hyresgäst.

Det är främst hyresgäster verksamma inom utsatta branscher som sällanköpshandel, hotell och restaurang som omfattas. I 5 § i förordningen anges exakt vilka branscher som omfattas med koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). En listan över vilka branscher det gäller och som ingår i förordningen finns på länken nedan.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset