Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Regelverket om statligt stöd

Beslut om hyresnedsättning till enskilda företag kan anses som statligt stöd enligt artikel 107.1 EUF-fördraget. I de fall hyresnedsättning ges på objektiva och affärsmässiga grunder är det fråga om avtalsrelaterade bedömningar som en privat aktör i motsvarande situation hade kunnat besluta om och alltså normalt inte fråga om statsstöd.

När det gäller stöd enligt den nu aktuella förordningen har EU-kommissionen godkänt stödet och slagit fast att det är förenligt med de tillfälliga statsstödsreglerna i anledning av coronautbrottet. Observera dock 9 § andra stycket i förordningen, att när stödets storlek bestäms ska hänsyn även tas till de stöd som andra hyresvärdar beviljat samma hyresgäst då det sammanlagda stödet av statsstödsskäl inte får överstiga 800 000 euro. Vissa större rikstäckande bolag kan alltså behöva försäkra att det totala stödet från offentliga aktörer, inklusive hyresnedsättningar, inte överstiger 800 000 euro.

Mer information om statsstöd finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Statsstöd, Upphandlingsmyndigheten

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset