Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Momskonsekvenser

Bidrag som inte är en direkt ersättning för en vara eller en tjänst ska trots det ändå ingå i ersättningen när bidraget är direkt kopplat till priset. Bidraget ska därför, i vart fall som vi för närvarande tolkar rättsläget, ingå i ersättningen vid beräkningen av beskattningsunderlaget. Detta innebär att i de fall hyresvärden lägger moms på hyran för lokaler som omfattas av frivillig skattskyldighet ska moms läggas även på bidragsdelen.

Om hyresvärden har avtalat med hyresgästen om en hyra på 4 000 kronor exklusive mervärdesskatt och får ett bidrag kopplat till hyran på 2 000 kronor blir beskattningsunderlaget alltså 6 000 kronor (4 000 kronor + 2 000 kronor). Hyresgästen faktureras 5 500 kronor, varav mervärdesskatt 1 500 kronor (6 000 kronor x 0,25).

För ytterligare information se Skatteverkets webbplats.

Bidrag som påverkar beskattningsunderlaget, Skatteverket
Faktureringsskyldighet, Skatteverket

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset