Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Hyresrättslig grund för nedsättning av hyra

I de fall en kommersiell hyresgäst hyr ett objekt beläget inom en anläggning, till exempel ett bad, en idrottshall eller en sjukhusentré och anläggningen/entrén stängs eller tillträde till den kraftigt begränsas, kommer det troligen att innebära ett intäktsbortfall för hyresgästen. I dessa fall kan det dock vara fråga om en brist i hyresrätten eller till och med ett kontraktsbrott från hyresvärdens sida, allt beroende på situation och orsak till stängningen. En hyresgäst kan i ett sådant läge naturligtvis ha rätt till nedsättning av hyran på rent hyresrättsliga grunder under den tid bristen föreligger.

Mot bakgrund av att den stödberättigade överenskommelsen om nedsättning av hyra inte får innehålla andra villkor än just hyresnedsättningen måste till exempel en nedsättning som sker på hyresrättslig grund regleras särskilt.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset