Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Vilken betydelse har regelverket om statligt stöd?

Beslut om avgiftssänkningar till enskilda företag kan anses som statligt stöd enligt artikel 107.1 EUF-fördraget. Sänkningar av kommunala avgifter borde med hänsyn till avgiftsbeloppens storlek dock inte uppgå till belopp som överstiger vad som kan ses som s.k. de minimis-stöd. Den kommun som efterskänker avgifter bör dock hålla sig till informerad om vad näringsidkaren har fått för annat stöd av staten eller andra kommuner. Mer information finns hos Upphandlingsmyndigheten.

Stöd av mindre betydelse, Upphandlingsmyndigheten

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset