Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Kan man återbetala avgifter för 2020 som företag redan har debiterats av kommunen?

Beslut om återbetalning behöver skiljas från beslut om anstånd med betalning. Frågor om eventuell återbetalning får liksom beslut om avskrivning, eftergift eller nedsättning prövas i ett senare skede mot bakgrund av inom området tillämplig lagstiftning och regeringsformens principer om objektivitet och likabehandling. Eventuell effekt på kommunen, regionens eller verksamhetsområdet ekonomi och likviditet behöver beaktas. I vissa fall finns regler om återbetalning i taxorna, och i sådan fall kan de tillämpas direkt när taxans förutsättningar är uppfyllda.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset