Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Hur bör kommuner förhålla sig till om företag vill pausa eller avbryta tillstånds- och tillsynsärenden?

SKR anser att en dialog är ett bra sätt att komma överens om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Det är dock svårt för tillsynsmyndigheten att veta vad som behövs i respektive verksamhet varför initiativ från respektive verksamhetsutövare är välkomna. Tillsynsvägledande myndigheter har en viktig roll att fylla för att stötta kommunerna i sina beslut. Information om hur tillsyn och kontroll kan bedrivas under nuvarande situation finns t.ex. på Naturvårdsverket.se, Folkhälsomyndigheten.se och Livsmedelsverket.

Allmänna tillsynsfrågor med anledning av covid-19, Naturvårdsverket

Information till företag om livsmedelskontroll, Livsmedelsverket

Information till landets miljö- och hälsoskyddsnämnder om covid-19, Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset