Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Går det att korta ner betalningstider till leverantörer?

Det finns inget generellt hinder mot att kommunerna och regionerna ser över sina rutiner för att kunna betala leverantörerna snabbare när det behövs, särskilt i de fall tjänsterna redan utförts. I fråga om vilket utrymme upphandlingslagstiftningen medger hänvisar SKR till Upphandlingsmyndighetens information om i vilka fall villkor i avtal kan ändras utan att det medför krav på ny konkurrensutsättning.

Ändringar av avtal, Upphandlingsmyndigheten

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset