Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Går det att förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden?

Vad gäller den löpande tillsynsverksamheten och planerade besök finns redan på grund av smittspridningen i många fall anledning att se över vilka tillsyns- och kontrollåtgärder som behöver utföras. I vissa fall innehåller regelverken krav på att tillsyn eller kontroll ska ske med ett visst intervall, till exempel för direktivet om industriutsläpp (IPPC-direktivet). Miljölagstiftningen och tillstånd enligt lagstiftningen innebär ofta villkor med frister som ska följas. Tillsynsmyndigheten har normalt inga mandat att ändra sådana frister. Kontakt bör tas i enskilda fall. Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Information med anledning av coronaviruset, Naturvårdsverket

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset