Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Finns möjlighet att avvakta med vissa åtgärder?

Enligt vår mening kan fullmäktige fatta ett generellt beslut om att nämnderna under en viss tid inte går vidare med ansökan om betalningsföreläggande eller med verkställighet av avgiftsbeslut mot företag, om inte särskilda skäl kräver det.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset