Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Är det möjligt att skjuta på tillsynsbesök och kontroller som inte är kritiska?

I nuvarande situation behöver tillsynsplanering ses över för vissa verksamheter. Centrala tillsynsvägledande myndigheter till exempel Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, och Folkhälsomyndigheten har kommit med vägledning om vilken tillsyn som behöver prioriteras i nuläget.

Allmänna tillsynsfrågor med anledning av coronaviruset, Naturvårdsverket

Information till företag om livsmedelskontroll, Livsmedelsverket

Information till landets miljö- och hälsoskyddsnämnder om covid-19, Folkhälsomyndigheten

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR