Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Är det möjligt att låta restaurangernas uteserveringar öppna tidigare och stänga senare på säsongen och att vara generös med serveringstider och uteserveringarnas ytor?

Markupplåtelser för denna typ av företeelse hanteras först och främst genom Polismyndighetens tillståndsgivning. Kommunen har inga rättsliga möjligheter att ge tillstånd eller att meddela avvikelser från tillstånd för sådant som omfattas av Polismyndighetens ansvarsområde. Kommunen kan se över sina rutiner och så snabbt som möjligt svara på Polismyndighetens remisser inför beslut. Fullständiga svar ger snabbare beslut. Mer information om dessa frågor hittar du i SKR:s skrift På rätt plats.

På rätt plats

Avseende serveringstider får detta förstås som tider för när utskänkning av alkohol är tillåten. Riktlinjer för serveringstillstånd beslutas på lokal nivå och kan förändras, om kommunen finner det påkallat. Det är ofta flera intressen, som ljudnivån för närboende, som måste avvägas vid förändringar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR