Publicerad 30 mars 2021

Information om näringslivsåtgärder med anledning av coronaviruset

SKR samlar information till stöd för kommuners och regioners insatser inom näringslivet med anledning av coronaviruset.

Lag smittskyddsåtgärder på serveringsställen

En lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020 och gäller fram till den 31 maj 2021. SKR besvarar frågor som uppkommit i anledning av lagförslaget.

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Vägledning om statligt stöd för hyresrabatter

Kommuner, regioner och deras bolag kan söka ersättning av staten när de, med anledning av coronaviruset, tillfälligt sänker den fasta hyran för hyresgäster i utsatta brancher. SKR presenterar här ett vägledande material om regeringens förordning för det statliga stödet.

Statligt stöd för hyresrabatter till utsatta branscher, vägledning från SKR

Frågor och svar om kommunala och regionala näringslivsåtgärder

SKR har samlat frågor och svar om kommunala och regionala åtgärder för att mildra coronavirusets konsekvenser för företag.

Kommunala och regionala näringslivsåtgärder, frågor och svar

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset