Publicerad 6 juli 2021

Kulturskoleverksamhet och covid-19

Kulturskolverksamheten påverkas dels av begränsningarna av det maximala antalet deltagare vid evenemang som beslutats av regeringen och som i vissa län kompletteras av föreskrifter som meddelas av länsstyrelsen. För verksamheten som sådan gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m, Folkhälsomyndigheten

Det finns för närvarande inga specifika föreskrifter eller allmänna råd för kulturskolans verksamhet utan verksamheterna bör följa de allmänt förebyggande åtgärderna som gäller för att minska risken för smittspridning i verksamheten.

Begränsningar av antalet deltagare vid evenemang inom kulturskolans verksamhet

Vissa av de evenemang som anordnas inom ramen för kulturskoleverksamhet omfattas av begränsningar av det maximala antalet deltagare.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

För närvarande har Folkhälsomyndigheten beslutat om två kategorier av föreskrifter och allmänna råd till som avser åtgärder till förebyggande av smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Dels finns det regler som gäller för hela landet och dels finns det regler som, utöver de generella, gäller i vissa delar av landet.

Inom kulturskoleverksamhet gäller följande:

  • Kommuner har att förhålla sig till de delar av de allmänna råden som gäller för verksamheter i allmänhet.
  • Genom Folkhälsomyndighetens beslut kan de nationella allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19 kompletteras med ytterligare allmänna råd.

I Folkhälsomyndighetens information om covid-19 till förskola, grundskola och gymnasier och motsvarande skolformer finns information anpassat för undervisning/skolmiljöer. Där finns information om bland annat förbyggande åtgärder och hantering av sjukdom. Ta gärna kontakt med kommunens skol/-utbildningsförvaltning kring åtgärder som genomförs/bör genomföras.

Det finns också särskild framtagen information från Folkhälsomyndigheten och av olika branschorganisationer gällande idrottsutövande, orkester- samt körverksamhet som kan vara användbara att titta på när kulturskolans verksamheter anpassas:

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19, Folkhälsomyndigheten

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19, Folkhälsomyndigheten

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Kör-, musik- och orkesterverksamhet under covid-19, Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer till Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) avseende professionella körers verksamhet under coronapandemin, Sveriges Yrkesmusikerförbund

Arbetsgivaransvar

För att minimera risken för smittspridning, ska alla arbetsgivare göra en bedömning av risk för ohälsa och olycksfall i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. SKR har sammanställt information och frågor och svar kring arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott.

Riskbedömning och arbetsmiljö, arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset