Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Kan folkbiblioteken begränsa det samtidiga antalet besökare i lokalerna?

Uppdaterad: 2 december 2020

Biblioteken bör anses ha möjlighet att begränsa det samtliga antalet besökare i en viss bibliotekslokal eller del av sådan lokal om det är motiverat av smittskyddsskäl, JO, har berört frågan om allmänhetens tillträde till myndigheternas lokaler i ett antal beslut. Av JO:s ställningstaganden framgår att myndigheters lokaler inte utgör platser där allmänheten har rätt att vistas efter eget gottfinnande. Det innebär att det är möjligt att inskränka allmänhetens tillträde till att endast gälla vissa delar av lokalerna eller under vissa tider.

Vidare kan ordningsregler ställas upp – exempelvis begränsningar i det samtidiga antalet besökare eller andra smittskyddsåtgärder.

I den mån ordningsreglerna följer de föreskrifter och allmänna råd som meddelats av Folkhälsomyndigheten bör detta anses som en okontroversiell åtgärd – så länge som ordningsreglerna är utformade på ett tydligt, proportionerligt och icke-diskriminerade sätt. (Se vidare JO 1982/83 sidan 203, JO:s beslut diarienummer 601–1986, JO 2006/07 sidan 408 och JO 2009/10 sidan 43).

I kommunal verksamhet bör också frågan om vem som har befogenhet att fatta beslut om ordningsregler övervägas.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset