Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Hur påverkar deltagarbegränsningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 folkbiblioteksverksamheten?

Uppdaterad: 13 januari 2021

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förbudet omfattar inte den löpande biblioteksverksamheten. I den mån det anordnas allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inom ramen för verksamheten måste anordnaren förhålla sig begränsningarna i förordningen.

I många län finns det också beslut som ytterligare inskränker de maxantal deltagare som anges i förordningen.

För närvarande ändras regelverket ofta och med kort framförhållning. Därför rekommenderar SKR att du löpande kontrollerar vilka regler som gäller för din verksamhet gentemot de officiella dokumenten hos i Svensk författningssamling och hos respektive myndighet.

Länsstyrelserna

Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset