Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Hur påverkar deltagarbegränsningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 folkbiblioteksverksamheten?

Uppdaterad: 13 januari 2021

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förbudet omfattar inte den löpande biblioteksverksamheten. I den mån det anordnas allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inom ramen för verksamheten måste anordnaren förhålla sig begränsningarna i förordningen.

I många län finns det också beslut som ytterligare inskränker de maxantal deltagare som anges i förordningen.

För närvarande ändras regelverket ofta och med kort framförhållning. Därför rekommenderar SKR att du löpande kontrollerar vilka regler som gäller för din verksamhet gentemot de officiella dokumenten hos i Svensk författningssamling och hos respektive myndighet.

Länsstyrelserna

Folkhälsomyndigheten

Informationsansvarig

  • Johan Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset