Publicerad 8 februari 2022

Kultur- och fritidsverksamhet

SKR samlar information till stöd för kommuners och regioners arbete inom kultur och fritid med anledning av coronaviruset.

Restriktioner enligt covid-19-lagen

Folkhälsomyndigheten har meddelat att föreskrifter och allmänna upphör att gälla den 9 februari 2022. Regeringen har ändrat förordningen om covid 19 och avskaffat begräsningar för uthyrning av lokaler.

Förordningom ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, Svensk författningssamling (PDF)

Riksdagen har den 19 januari 2022 beslutat att förlänga covid 19 lagen till och med den 31 maj 2022 och att ändra lagen genom att avskaffa visa bemyndiganden. Regeringen har även remitterat ett förslag om att covid-19-lagen ska gälla endast till och med den 31 mars 2022.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR