Publicerad 23 mars 2021

Kultur- och fritidsverksamhet

SKR samlar information till stöd för kommuners och regioners arbete inom kultur och fritid med anledning av coronaviruset.

Kultur- och fritidsverksamheterna påverkas av rådande begränsningar av deltagarantalet vid offentliga sammankomster och offentliga tillställningar, föreskrifter från länsstyrelsen, kommunala föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa platser och av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för olika typer av verksamheter.

Kontrollera aktuella regler och restriktioner

För närvarande ändras regelverket ofta och med kort framförhållning. Därför rekommenderar SKR att du löpande kontrollerar vilka regler som gäller för din verksamhet gentemot de officiella dokumenten i Svensk författningssamling och hos respektive myndighet.

SKR:s information om det kommunala bemyndigandet att besluta om föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa platser

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förordningen (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (PDF)

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Folkhälsomyndigheten

Länsstyrelserna

Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset