Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Vilka krav finns på samråd och remiss innan beslut?

Uppdaterad: 22 mars 2021

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. Folkhälsomyndigheten anger att begäran om yttrande måste komma in till Folkhälsomyndigheten minst två arbetsdagar innan föreskriften beslutas och skickas till Folkhälsomyndigheten:

vistelseforbud@folkhalsomyndigheten.se

Det är inte författningsreglerat hur samrådet ska gå till. Även i de fall som kommunen överväger att upphäva föreskrifter bör nämnda myndigheter ges möjlighet att yttra sig, även om detta inte är ett författningsreglerat krav.

Beslut om föreskrifter med stöd av förordningen som fattas av fullmäktige omfattas av det så kallade beredningstvånget i 5 kap. 26–38 §§ KL. Inom ramen för beredningen kan till exempel den nämnd som ansvar för skötseln av en plats som ska omfattas av föreskriften samt socialnämnden höras.

Kommunala förbud mot att vistas på särskilt angivna platser, Folkhälsomyndigheten

Kommunallagen, Svensk författningssamling

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset