Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Vad måste beaktas när föreskrifter tas fram?

Uppdaterad: 9 mars 2021

En kommunal föreskrift ska utformas med hänsyn både till de inskränkningar som framgår av covid-19-lagen och förordningen.

  1. Faller den tänkta förskriftens geografiska räckvidd inom ramen för bemyndigandet?
  2. Är föreskrifterna för långtgående, det vill säga innebär de ett hinder mot att förflytta sig inom riket eller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet?

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset