Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Hur kan föreskrifter utformas?

Uppdaterad:

En kommunal föreskrift om förbud mot att vistas på en, eller flera, särskilt angivna platser kan ges följande utformning:

X kommuns föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i kommunen

Beslutade av kommunfullmäktige den X mars 2021.

X kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

1 § Det är förbjudet att vistas inom det område vid X-badet vid sjön Y som framgår av bilaga 1. Förbudet gäller från och med det att protokollet över beslutet justerats och till och med den X mars 2021.

2 § Förbudet/förbuden i 1–X §§ gäller inte vistelse som är föranledd av platsens drift, underhåll eller liknande.

3 § Den bryter mot 1 § kan dömas till penningböter enligt 24 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset