Publicerad 23 mars 2021

Så påverkas kollektivtrafik och allmänna färdmedel av råd om resor inom landet

SKR samlar information till stöd för insatser inom kollektivtrafiken.

Allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Folkhälsomyndigheten har gett ut föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Dessa behöver beaktas både av verksamheter och av enskilda.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m, Folkhälsomyndigheten

Resor i kollektivtrafiken

Resor i kollektivtrafik där det inte går att boka en plats, exempelvis med spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör om möjligt undvikas. I första hand bör andra färdsätt användas, som att gå, cykla eller åka med egen bil. Alla har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. Har du symtom som kan bero på covid-19 bör du inte resa alls.

Vid nödvändiga resor i kollektivtrafiken är det viktigt att hålla avstånd till andra resenärer så långt det går. Avgångar med trängsel bör undvikas och anvisningar i trafiken bör följas.

Resor i kollektivtrafiken, Folkhälsomyndigheten

Munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.

Det allmänna rådet omfattar hela landet och riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga från gymnasieåldern och äldre.

Munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari, Folkhälsomyndigheten

Särskilda restriktioner för långväga kollektivtrafik

Från den 14 februari och till utgången av maj 2021 gäller särskilda bestämmelser för långväga kollektivtrafik för att förhindra smittspridning. Som långväga kollektivtrafik räknas framför allt långväga tåg- och busslinjer med bokningsbara platser, men bestämmelserna berör även de linjer som är över 15 mil i den regionala kollektivtrafiken och saknar platsbokning. Regeringen genomför denna åtgärd med stöd av pandemilagen.

Den som bedriver eller organiserar långväga kollektivtrafik med buss eller tåg ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Detta innebär att antalet passagerare på färdmedel inte ska överstiga hälften av färdmedlets sittplatser.

Verksamhet ska även sträva efter att trängsel kan undvikas, och att människor kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. I och med den nya covid 19-lagen ges även ökade befogenheter till trafikpersonalen.

Regeringens pressmeddelande om restriktioner för långväga kollektivtrafik

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset