Publicerad 12 juli 2021
Frågor och svar

Vilka regler gäller när minderåriga vaccineras? (12 juli 2021)

Om vårdnadshavaren inte är närvarande vid vaccinationstillfället eller inte aktivt har gett samtyckte krävs antingen en ifylld samtyckesblankett eller så kan en individuell bedömning av barnets mognad göras. Vårdnadshavarnas och/eller den underåriges samtycke dokumenteras i patientjournalen.

Samtyckesblankett för vaccinering av minderårig

Enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken är det vårdnadshavarna som ska samtycka. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska emellertid allt större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål.

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset