Publicerad 28 september 2021
Frågor och svar

Gäller något specifik för ungdomar som fyllt 15 år? (28 september 2021)

Justitieombudsmannen har uttalat att det får anses vara en princip i svensk rätt att om barnet fyllt 15 år och är kapabel att göra en rimlig bedömning av vad ett samtycke innebär och får för följder så får inga åtgärder som rör barnets personliga angelägenheter vidtas enbart utifrån samtycke från vårdnadshavare och/eller förmyndare.

Det här innebär till exempel att om barnet tackar nej till en erbjuden vaccination som vårdnadshavaren vill ska genomföras så går det inte att påtvinga barnet vaccination med hänsyn till barnets integritet.

Den som har fyllt 15 år och vänder sig till hälso- och sjukvården för att få vaccin mot covid-19 men saknar sina vårdnadshavares samtycken bör få en mognadsbedömning utförd om hen begär det.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset