Publicerad 28 september 2021

Hemställningar till regeringen

SKR följer noga utvecklingen av covid-19 för medlemmarna i regioner och kommuner. För att underlätta och ge möjlighet att agera snabbt under krisen har ett antal hemställningar gjorts till regeringen.

Övriga skrivelser och yttranden med anledning av covid-19

Skjuta upp lagen om nationell läkemedelslista

Den 31 mars skickade SKR in en skrivelse till regeringen där SKR vill uppmärksamma regeringen på de betydande utmaningar som återstår för att kunna uppfylla lagen om nationell läkemedelslista (lag 2018:1212). SKR:s samlade bedömning är att det helt saknas förutsättningar att nu införa lagen om nationell läkemedelslista.

Skrivelse om att skjuta om lagen om nationella läkemedelslistan (PDF) Pdf, 160 kB.

Läkarintyg i sjukpenningärenden

Den 29 januari 2021 skickade SKR in en hemställan om krav på förändringar i förordningen om när läkarintyg i sjukpenningärenden behöver lämnas. Kravet innebär att den försäkrade inte ska behöva uppvisa något läkarintyg de första 21 dagarna.

Färre läkarintyg avlaster pressad hälso-och sjukvård

Ersättningsgaranti för hantering av covid-19

Den 8 april 2020 skickade SKR in en hemställan med krav på förändringar i den förordning som ska garantera att staten ersätter hälso- och sjukvårdens samt äldre- och funktionshinderomsorgens merkostnader till följd av covid-19.

Hemställan om ändring i förordning SFS 2020:29 (PDF) Pdf, 212 kB.

I maj 2020 tog regeringen beslut om att öka anslaget för merkostnader och ändrade den tidigare förordningen kring ansökningsförfarandet.

Kompensation för kommuner och regioners merkostnader

Hemställan om tillfällig utökning av färdtjänstlagen samt om ensamåkning i färdtjänst och vid sjukresa

SKR har tagit fram två förslag till lösningar i syfte att säkerställa en god trafikförsörjning med samhällsbetalda resor till samhällsviktiga verksamheter och samtidigt minimera smittspridning av Coronaviruset. Förslagen innebär att utnyttja tillgänglig taxikapacitet. En hemställan med förslagen skickades till regeringen den 25 mars.

Hemställan om tillfällig utökning av färdtjänstlagen samt om ensamåkning i färdtjänst och vid sjukresa (PDF) Pdf, 43 kB.

Prestationsbaserade krav i vården slopade 2020

Den 23 mars skickades en hemställan till regeringen med en begäran att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen ändras, för att minska vårdens administration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården. Den 9 april beslutade regeringen att slopa rapporteringskraven under 2020.

Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av covid-19, Regeringen

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

Samtliga kommuner och regioner har idag tillgång till företagshälsovård. SKR, Sobona och de centrala fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn bad den 20 mars regeringen om stöd för att stärka företagshälsovården.

Det handlar bland annat om att täcka kostnader för ett utökat uppdrag och att undanröja olika hinder.

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

SKR vill att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt ska upphävas och skickade en hemställan om detta till regeringen den 12 mars. Ett slopat krav på läkarintyg skulle avsevärt minska belastningen i vården och bidra till att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Den 14 mars föreslog regeringen att temporärt upphäva krav på läkarintyg från den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden.

Hemställan från SKR avseende temporärt upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden (PDF) Pdf, 29 kB.

Införande av bastjänstgöring för läkare bör skjutas upp

SKR och Läkarförbundet bad i mars 2020 regeringen om att skjuta upp införandet av bastjänstgöring och låta nuvarande regelverk för specialiseringstjänstgöring gälla året ut. SKR och Läkarförbundet skickade en hemställan till regeringen om att skjuta på ikraftträdandet av förändringarna i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.

Hemställan från SKR och Läkarförbundet 17 mars 2020 (PDF) Pdf, 29 kB.

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset