Publicerad 24 mars 2021

Stöd till utsatta barn om skolor och förskolor stängs

SKR har tagit fram ett förslag hur skola och socialtjänst kan samverka för att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd får omsorg i det fall förskolor och grundskolor stängs.

SKR har även tagit fram mallar till brev om vart utsatta barn och unga kan vända sig för stöd och skydd. Breven kan användas när många barn stannar hemma och inte har kontinuerlig kontakt med skolpersonal och andra vuxna.

Stöd till utsatta barn om skolor och förskolor stängs

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset