Publicerad 24 mars 2021

Checklista inför stängning av skolverksamhet

SKR har tagit fram en checklista som ska fungera som ett stöd för kommuner inför och i samband med eventuella förskole- och skolstängningar.

Checklista inför stängning av skolverksamhet (PDF) Pdf, 489 kB.

Skolans aktörer rekommenderar samarbete

Det finns inga beslut om att stänga grund- och förskolor. Men i händelse av ett sådant beslut har SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund den 8 april tagit fram gemensamma rekommendationer om samarbete mellan kommuner och enskilda huvudmän.

Gemensamt uttalande om behovet av samarbete och samförstånd mellan kommuner och enskilda huvudmän inom skolväsendet (PDF) Pdf, 154 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset