Publicerad 27 januari 2022

Förskola och skola

Här lyfter vi kommunernas ansvar under pandemin samt uppdaterar med den senaste information som rör förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Nationella prov ska genomföras som planerat våren 2022

Skolverket planerar för att samtliga nationella prov ska äga rum i enlighet med de provdatum som är beslutade för läsåret 2021–2022. Eleverna ska genomföra nationella prov på det datum eller under den period som är bestämt av Skolverket. Det finns ingen möjlighet för rektorn att förlägga ett prov utanför ett bestämt tidsintervall.

Nationella prov under coronapandemin, frågor och svar utifrån skollagstiftningen, Skolverket

Uppdaterad information från Skolverket gällande undervisningen under pandemin

Förskolor och skolor behöver vara förberedda på ökad smittspridning och ökad frånvaro bland lärare och elever de närmaste veckorna. I det läget är det förstås viktigt att fokusera på kärnuppdraget och säkerställa omsorgen för barn till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet. Det finns också möjlighet att införa fjärr- och distansundervisning i vissa situationer. Se vidare information från Skolverket:

Förvärrat läge i förskolan och skolan väntas de kommande veckorna, Skolverket

Folkhälsomyndigheten har också motsvarande information:

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola, Folkhälsomyndigheten

Nya regler för allmänna sammankomster inomhus 1 december

Den 1 december 2021 träder nya regler ikraft för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus för fler än 100 personer. SKR besvarar några vanliga frågor om sammankomster inom skolan, till exempel vad som gäller för skolavslutningar, luciatåg och öppet hus.

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola

Polismyndigheten har samlat information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Polisen

Det här gäller i skolan från 29 september

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om vad som gäller för skolverksamheterna framöver.

Vad gäller i skolan från 29 september, Folkhälsomyndigheten

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige. Det innebär att även barn 12–15 år kan få skydd mot sjukdomen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barnen erbjuds vaccin i två doser, och att vaccinationerna av barn från 12 års ålder inleds samordnat i landet i början av november 2021. Då hinner hälso- och sjukvårdsregionerna vaccinera fler i befolkningen födda 2005 och tidigare, och samtidigt förbereda inför vaccinationerna av de yngre. Bedömningen är att elevhälsan behöver involveras i det arbetet.

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år, Folkhälsomyndigheten

Information om skolmiljarden 2022

Under februari 2022 betalas första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medlen ska användas till insatser i kommunal- och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Totalt fördelas 1,4 miljarder kronor. Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun.

Skolmiljarden, Skolverket

Rekommendation om distansundervisning i gymnasieskolan upphör 1 april

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning upphör att gälla efter den 1 april. Det innebär att det från och med den 2 april inte längre finns någon nationell rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan. Men huvudmän för gymnasieskolor har fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning om det behövs utifrån de lokala förutsättningarna.

Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning, Skolverket

Förordningsändring som möjliggör fjärr- och distansundervisning i högstadiet

Inför vårterminen beslutade regeringen om en förordningsändring som ger högstadieskolornas huvudmän ökad flexibilitet under pandemin, med möjlighet till distans- eller fjärrundervisning som kan användas om övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga.

Regler för förskolor och skolor som är öppna, stängda eller varit stängda under coronapandemin, Skolverket

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR