Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Riksdagen har beslutat om tillfälliga regler för karensavdrag och sjuklöner, gäller dessa åtgärder även kommuner och regioner?

(Uppdaterad: )

Ersättning för sjuklönekostnader

På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen perioden april-juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti till och med december 2020 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala förlängs till och med den 30 april 2021.

Ersättningen kommer att krediteras kommunens/regionens skattekonto och redovisas på konto 351 Kostnadsersättningar och riktade bidrag i Kommun-Bas. I Region-Bas redovisas ersättningen på konto 382 Personalanknutna statsbidrag.

Ersättning för sjuklönekostnader, Försäkringskassan

Staten har även beslutat om tillfälliga regler för karensavdraget från och med 11 mars 2020 till och med 28 februari 2021. Arbetsgivare gör dock som vanligt karensavdrag på sjuklönen och den anställde ersätts i efterhand.

Frågor och svar om ersättning vid smitta och sjukledigt

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset