Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Riksdagen har beslutat om tillfälliga regler för karensavdrag och sjuklöner, gäller dessa åtgärder även kommuner och regioner?

Ersättning för sjuklönekostnader

På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden sjuklönekostnaden som har redovisats i arbetsgivardeklarationen perioden april-juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas till och med 30 september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

Från 1 oktober 2021 återgår möjligheten att få ersättning för sjuklönekostnader till de tidigare nivåer som gällde före pandemin. Läs vidare på Försäkringskassans webbplats.

Ersättning för sjuklönekostnader, Försäkringskassan

Staten har även beslutat om tillfälliga regler för karensavdraget för perioden 11 mars 2020 till 30 september 2021.

Frågor och svar om ersättning vid smitta och sjukledigt

Informationsansvarig

  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset