Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Hur kommer skatteintäkterna att utvecklas i Sverige till följd av coronaviruset?

SKR publicerar prognoser för skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, månadsskiftet september/oktober samt december.

SKR:s senaste skatteunderlagsprognos

Informationsansvarig

  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset