Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Gäller stöd vid korttidsarbete för kommunala bolag?

(Uppdaterad: )

För att ett kommunalt företag ska kunna få stöd vid korttidspermittering krävs att företagets verksamhet avser affärsverksamhet. Många kommunala företag bedriver affärsverksamhet och SKR tolkar reglerna så att de därmed bör omfattas av möjligheten till stöd såvida inte verksamheten till huvuddelen finansieras med skattemedel. Tillväxtverket hanterar ansökningar om stöd vid korttidsarbete och beslutar om stöd efter ansökan.

Regeringen utfärdade den 25 mars en lag så att den förstärkta nivån i stödet för korttidsarbete kommer att ligga kvar fram till halvårsskiftet 2021. Därmed kan företag fortsätta att korttidspermittera upp till 80 procent även under maj och juni.

Korttidsarbete, Tillväxtverket

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset