Publicerad 24 mars 2021

Övrigt att beakta

Om styrelsen under längre tid går över till att hålla styrelsemöten på distans och framförallt om beslutsfattande per capsulam tillämpas behöver den även beakta sitt informationsbehov utifrån kravet på styrelsen att fortlöpande bedöma bolagets verksamhetsmässiga och ekonomiska situation.

Om känslig eller sekretessbelagd information avhandlas vid styrelsemöte på distans eller per capsulam måste lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda uppgifterna och säkerställa sekretessen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset