Publicerad 24 mars 2021

Bolagsstämma

Bestämmelserna om bolagsstämma förutsätter att ett formenligt sammanträde mellan flera aktieägare hålls. Om alla aktieägare är överens om formerna finns det dock inget som hindrar att en fysisk bolagsstämma ersättas av mer flexibla förfaranden, t.ex. att stämman sker som ett distansmöte eller genom att protokoll över fattade beslut upprättas och undertecknas av samtliga aktieägare (per capsulam-stämma).

SKR har tagit fram principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag. I dessa, regel 2.2, finns information om hur en bolagsstämma kan hållas per capsulam.

Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset