Publicerad 24 mars 2021

Beslutsfattande vid styrelsemöte

Kommunala bolagsstyrelser har inte motsvarande formkrav för sina sammanträden som kommunala nämnder. Bolagsstyrelserna avgör själva om sammanträden ska hållas på distans t.ex. som telefonmöte eller videokonferens.

Ska man hålla distansmöte torde alla som har rätt att delta i mötet behöva gå med på formerna för mötet. Alla ledamöter ska kallas till distansmötet och få möjlighet att vara med i beredningen av ärendet. Vidare torde krävas att alla ledamöter får möjlighet att delta i mötet på likvärdiga tekniska villkor.

Samtycket till sammanträdesformen kan t.ex. inhämtas genom att ledamöterna i kallelsen till distansmötet utöver att anmäla förhinder även uppmanas att bekräfta att de samtycker till att mötet sker på det sätt som beskrivs i kallelsen.

Till skillnad mot vad som gäller för styrelsemöte per capsulam (se nedan) räcker det att skriva ett vanligt protokoll utan krav på underskrifter av alla ledamöter. Det finns dock inget hinder mot att låta alla ledamöter som deltagit i mötet justera protokollet. En sådan ordning kan säkerställa att alla uppfattat vilka beslut som fattats under mötet, något som annars kan vara en utmaning vid t.ex. ett telefonmöte.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset