Publicerad 24 mars 2021

Beslutsfattande ”per capsulam”

Om samtliga styrelseledamöter är överens om förfarandet kan styrelsen fatta beslut utan att något sammanträde hålls. Besluten tas då in i ett protokoll som anger att besluten har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga styrelseledamöter skriver under protokollet med namn och underskriftens datum.

Beslutsfattande per capsulam kan gå till på olika sätt. Ordföranden kan t.ex. lägga fram beslutsförslag till de enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt och se till att ledamöternas ståndpunkter samlas in och protokollförs.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset