Publicerad 24 mars 2021

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd

Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida rekommendationer och underlag om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 och om allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken, som bör kunna tjäna som vägledning i kommunal verksamhet.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har den 1 april gett ut föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Föreskriften och de tillhörande allmänna råden riktar sig till verksamheter, enskilda, riskgrupper m.fl. och innehåller därutöver särskilda råd för vissa utpekade verksamhetstyper.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset