Publicerad 18 augusti 2021
Frågor och svar

Hur ska arbetsgivaren hantera gravida som är fullt vaccinerade?

(Uppdaterad: )

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anger att gravida som är fullt vaccinerade har samma skydd mot insjuknande i allvarlig covid-19 som övriga vaccinerade grupper. Men trots detta ska bedömningen av risken för den gravida att exponeras av viruset göras utan hänsyn till vaccination eller tidigare genomgången infektion. Regelverket i denna del är oförändrat och Arbetsmiljöverket har hittills inte beaktat vaccinering mot covid-19 vid sina bedömningar. Det innebär att den gravida oavsett vaccination inte ska utsättas för risk att exponeras för viruset.

Om arbetsgivaren i sin bedömning konstaterat att risken att exponeras för viruset inte kan undanröjas inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter genom att anpassa arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön, ska den gravida erbjudas andra arbetsuppgifter eller hemarbete om detta är möjligt och praktisk rimligt. Går inte detta ska den gravida förbjudas att arbeta av arbetsgivaren (enligt 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen samt utifrån AFS 2007:5). Tillfälliga åtgärder kring den gravidas arbetsmiljö kan behöva vidtas för att undvika risker även under tiden som riskbedömning och utvärdering av insatser pågår.

Mer om arbetsmiljö och riskbedömning i frågan: Vad ska arbetsgivaren ta hänsyn till gällande arbetsmiljön för gravida, och då särskilt i förhållande till Covid-19?

Om den gravida förbjuds att arbeta kan denne ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan, som bedömer rätten till graviditetspenning utifrån varje enskilt ärende. Graviditetspenning kan beviljas på hel- eller deltid.

Ovanstående innebär i korthet att gravida som är fullt vaccinerade har enligt myndigheterna mindre risk att insjukna i allvarlig covid-19, men eftersom regelverket för gravida gällande risken att exponeras för smitta är oförändrat, är SKRs rådgivning att den fullt vaccinerade gravida även fortsatt ska undvika många sociala kontakter och inte arbeta i exempelvis patientnära vård, förutsatt att risken för exponering inte kan elimineras.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset