Publicerad 9 maj 2022

Frågor och svar om ersättningar, sjukledighet och annan ledighet

 • Hur länge ska arbetstagare stanna hemma vid symtom och vad gäller när arbetstagare stannar hemma extra dagar i slutet av sjukledigheten, på rekommendation av Folkhälsomyndigheten? (Uppdaterad: 1 april 2022 )

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som känner sig sjuka ska stanna hemma. Från och med den 9 februari 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att enbart patienter, omsorgstagare och personal inom vård- och äldreomsorg ska testa sig.

  Med en konstaterad covid-19-infektion ska man stanna hemma och undvika nära kontakt med andra i minst fem dagar, tills man känner sig frisk och har varit feberfri i minst två dygn.

  De extra feberfria dygnen ska inräknas i sjukledigheten och arbetstagaren får ersättning med sjuklön under dag 1-14. Efter sjuklöneperioden övergår bedömningen om ersättning till Försäkringskassan.

  Arbetstagare som insisterar på att bryta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och genast återgå i arbete bör arbetsgivaren särskilt ha en kontakt och dialog med. Arbetsgivaren bör tydligt redogöra för vad som gäller enligt Folkhälsomyndigheten och informera om det egna ansvaret att inte sprida smitta vidare enligt smittskyddslagen. Skulle arbetstagaren trots detta komma till arbetet kan arbetsgivaren bli tvungen att fatta beslut om avstängning. Arbetsgivaren har i denna situation även en överläggningsskyldighet med berört fackförbund, utifrån reglerna i Allmänna Bestämmelser (AB).

  Under pågående pandemi kan man nog ändå förvänta sig hög efterlevnad av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma den extra tiden.

 • Vad gäller angående sjukanmälan och ersättningar när man har symptom på covid 19-infektion? (Uppdaterad: 1 april 2022 )

  Det är allas ansvar att hindra smittspridning av covid-19 och det är viktigt att stanna hemma vid symptom. Se 1177 för mer information om symptom samt vilka grupper som bör testa sig.

  Lämna prov för Covid-19, 1177

  Om arbetstagaren har symptom ska hen sjukanmäla sig och får då sjuklön de första 14 dagarna. Det görs karensavdrag från första dagen i sjuklöneperioden och krav på läkarintyg gäller från dag 8.

  Från och med dag 15 i sjukperioden kan Försäkringskassan utbetala sjukpenning. En arbetstagare som får sjukpenning från Försäkringskassan får även sjuklönetillägg från arbetsgivaren med ett belopp som motsvarar 10 % av lönebortfallet. Detta tillägg betalas som längst till och med dag 90 i sjukperioden.

  Arbetsgivaren betalar också utfyllnad till en arbetstagare vars fasta kontanta lön överstiger taket för sjukpenninggrundande inkomst enligt socialförsäkringsbalken. Ersättningen på överstigande lönebortfall är 77,6 % eller 72,75 %. Nivån beror på om arbetstagaren har sjukpenning från Försäkringskassan på normal eller fortsättningsnivå.

Prenumerera

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR