Publicerad 7 oktober 2021
Frågor och svar

Vad menas med huvudarbetsplats, distansarbetsplats och tjänsteställe?

(Uppdaterad: )

Utgångspunkten är att medarbetaren har sin huvudarbetsplats på kontoret eller arbetsgivarens fysiska arbetsplats. En plats där medarbetaren utför arbete på distans är en distansarbetsplats.

Huvudarbetsplatsen förändras inte oavsett omfattningen av distansarbetet. Att medarbetaren utför arbete huvudsakligen från exempelvis sin bostad medför inte att distansarbetsplatsen utgör en egen driftsenhet.

Ännu ett begrepp är det så kallade tjänstestället. Vad som utgör tjänsteställe styrs av skattelagstiftningen och omfattningen av distansarbetet. Huvudregeln är att en anställd har tjänstestället där hen arbetar mest. Detta kan bland annat påverka avdrag för resor till och från huvudarbetsplats.

Tjänsteställe, Skatteverkets rättsliga vägledning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset