Publicerad 7 oktober 2021
Frågor och svar

Måste arbetsgivaren utrusta distansarbetsplatsen?

(Uppdaterad: )

Eftersom en överenskommelse om distansarbete är frivillig för såväl arbetsgivare som arbetstagare kan arbetstagaren inte kräva viss arbetsutrustning om motsvarande utrustning finns att tillgå på huvudarbetsplatsen. Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren bidrar till distansarbetsplatsens utformning genom att exempelvis låna ut ergonomiskt utrustning. I sådant fall bör det i riktlinjerna framgå vem som svarar för eventuell transport av utrustning till distansarbetsplatsen. Om arbetsgivaren ersätter arbetstagaren för en kostnad vid inköp av utrustning ska arbetstagaren förmånsbeskattas.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset