Publicerad 23 mars 2021

Tillträde till kommunens lokaler

Kan man begränsa tillgängligheten för allmänheten till kommunens lokaler för att förhindra smittspridning av covid-19? SKR presenterar här sitt svar på den frågan.

Det går inte att helt stänga kommunens lokaler på grund av covid-19. Enligt 7 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas.

Myndigheten ska även enligt 7 § förvaltningslagen vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Det bör enligt vår bedömning kunna godtas att kommunen begränsar öppettiderna för att förhindra smittspridning. Det bör också vara möjligt att begränsa antalet receptioner i kommunen. Det är dock viktigt att tydlig information om detta läggs ut på kommunens hemsida.

I lokalerna kan man vidta åtgärder för att förhindra smittspridning genom att:

  • markera avstånd på golvet,
  • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel,
  • erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuda handsprit,
  • hänga upp en plexiglasskiva framför receptionsdisken.

Allmänhetens tillträde till fullmäktigesammanträden får dock inte inskränkas, eftersom dessa sammanträden är offentliga. Det är dock inget som hindrar att kommuner och regioner anordnar till exempel webbsändningar från sammanträden och uppmuntrar allmänheten att följa sammanträden på distans snarare än genom fysiskt deltagande med hänsyn till intresset av att förebygga smittspridning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR