Publicerad 21 januari 2022

Digitala forum om covid-19

SKR har två digitala samarbetsrum där kommuner kan ställa frågor till varandra och till SKR.

I samarbetsrummen kan kommuner också dela erfarenheter, goda exempel och diskutera lösningar kring frågor kopplade till covid-19.

Samarbetsrum för äldreomsorg, hemsjukvård och funktionshinder

Forumet riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, enhets- och verksamhetschefer samt utvecklingsledare i kommuner och regioner.

Intresseanmälan för inloggningsuppgifter till samarbetsrum för äldreomsorg, hemsjukvård och funktionshinder

Samarbetsrum för social barn- och ungdomsvård inklusive familjehem

Forumet riktar sig till chefer och utvecklingsledare i kommuner.

Intresseanmälan för inloggningsuppgifter till samarbetsrum för social barn- och ungdomsvård inklusive familjehem

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.