Publicerad 20 april 2021

Anmälan: Samarbetsrum för äldreomsorg, hemsjukvård och funktionshinder

Samarbetsytan riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, enhets- och verksamhetschefer samt utvecklingsledare i kommuner och regioner.

Intresseanmälan för inloggningsuppgifter

Observera att du måste arbeta i en kommun eller region för att anmäla intresse.

Samtliga fält är obligatoriska.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR